Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 09.12.2020
С предмет
„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от обекти на Агенция „Митници”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
09.12.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-362194 от 08.12.2020 г. към договор № 32-345310/07.12.2017 г. ( Обособена позиция №  1)

 
09.12.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-362228 от 08.12.2020 г. към договор № 32-345369/07.12.2017 г. (Обособена позиция № 4)

 
09.12.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-362203 от 08.12.2020 г. към договор № 32-345464/07.12.2017 г. (Обособена позиция № 5)

 
09.12.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-362208 от 08.12.2020 г. към договор № 32-345754/07.12.2017 г. (Обособена позиция № 6)

 
09.12.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-362198 от 08.12.2020 г. към договор № 32-345496/07.12.2017 г. (Обособена позиция № 9)

 
09.12.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-362221 от 08.12.2020 г. към договор № 32-345736 от 07.12.2017 г. (Обособена позиция № 10)

 
09.12.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-362192 от 08.12.2020 г. към договор № 32-345762/07.12.2017 г. (Обособена позиция № 11)

 
09.12.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-362216 от 08.12.2020 г. към договор № 32-345780/07.12.2017 г. (Обособена позиция № 12)

 
05.01.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по обществена поръчка с рег. № 32-2487 от 05.01.2020 г. (по Обособена позиция № 2)

 
05.01.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по обществена поръчка с рег. № 32-2502 от 05.01.2020 г. (по Обособена позиция № 3)

 
12.07.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-221850 от 12.07.2021 г. (по Обособена позиция № 7)

 
12.07.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-221853 от 12.07.2021 г. (по Обособена позиция № 8)

 
19.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключил договор с рег. № 32-345369/07.12.2017 г., по обособена позиция № 4

 
11.08.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-257327 от 11.08.2021 г. (по Обособена позиция № 5)

 
11.08.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-257324 от 11.08.2021 г. (по Обособена позиция № 6)

 
11.08.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-257309 от 11.08.2021 г. (по Обособена позиция № 1)

 
11.08.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-257301 от 11.08.2021 г. (по Обособена позиция № 9)

 
11.08.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-257312 от 11.08.2021 г. (по Обособена позиция № 10)

 
11.08.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-257318 от 11.08.2021 г. (по Обособена позиция № 11)

 
11.08.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-257320 от 11.08.2021 г. (по Обособена позиция № 12)