Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 30.12.2019
С предмет
„Ремонт на вълново-дисперсионен рентгено-флуоресцентен спектрометър (ВДРФС) „S4 Explorer” – „Bruker AXS и следгаранционна сервизна поддръжка на ВДРФС „S4 Explorer” – „Bruker AXS” и XRD спектрометър D8 Discover”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
30.12.2019 Документи към процедура

Обявление № 32-376174 от 30.12.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка