Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 16.10.2020
С предмет
„Абонаментна поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване в сгради на Митница Пловдив”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
16.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-302338 от 16.10.2020 г.