Публикувана на: 27.11.2020
С предмет
„Абонаментна поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване и пожарогасене в сгради на Митница Варна”


Номер в АМ: 00334-2017-0019

Открита процедура с предмет: „Абонаментна поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване и пожарогасене в сгради на Митница Варна”Документи, свързани с процедурата
27.11.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор