Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
00334-2017-0020
Публикувана на: 16.10.2020
С предмет
„Застраховка на моторни превозни средства, вкл. оборудването в автомобилите, монтираните звуково-светлинни сигнализации и надписите, с които са облепени (брандирани), на лицата/местата в моторните превозни средства, на съоръжения и оборудване, на плавателни съдове и на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на Агенция „Митници”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
16.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 2, рег. № 32-302341/16.10.2020 г.

 
18.12.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 3 с рег. № 32-374085/17.12.2020 г.

 
18.12.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по обособена поцизия № 4 с рег. № 32-374110/17.12.2020 г.

 
30.09.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 1, рег. № 32-309527 от 30.09.2021 г.