Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 06.10.2020
С предмет
"Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Агенция "Митници", дирекция "МРР"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
06.10.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-288349 от 02.10.2020 г. към договор с рег. № 32-273504/03.10.2017 г. (по Обособена позиция № 1)

 
06.10.2020 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с рег. № 32-288354 от 02.10.2020 г. към договор с рег. № 32-273522/03.10.2017 г. (по Обособена позиция № 2)

 
22.01.2021 Документи към процедура

Обявление с рег. № 32-24032/22.01.2021 г. за приключване на договор с рег. № 32-273504/03.10.2017 г. по обособена позиция № 1

 
22.01.2021 Документи към процедура

Обявление с рег. № 32-24027/22.01.2021 г. за приключване на договор с рег. № 32-273522/03.10.2017 г. по обособена позиция № 2