Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 11.06.2019
С предмет
„Абонаментна поддръжка и ремонт на климатични инсталации в структурите на Агенция „Митници”


Номер в АМ: 00334-2017-0024


Документи, свързани с процедурата
11.06.2019 Обявление

Обявление № 32- 170580/11.06.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка

 
19.06.2019 Обявление

Обявление № 32-179086/19.06.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка