Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 24.04.2020
С предмет
„Абонаментна поддръжка и ремонт на системи за пожароизвестяване в сгради на Митница Бургас”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
24.04.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-120784 от 24.04.2020 г. към Договор с рег. № 32-100627 от 05.04.2018 г.

 
26.05.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор по обществена поръчка № 32-147361/26.05.2020 г.