Публикувана на: 18.05.2021
С предмет
Услуги по почистване на сгради, прилежащи обекти и площи на Митница Столична


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
18.05.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-155738 от 18.05.2021 г.