Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 11.02.2021
С предмет
„УСЛУГИ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ, ПРИЛЕЖАЩИ ОБЕКТИ И ПЛОЩИ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
11.02.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор с рег. № 32-48383 от 11.02.2021 г.

 
02.03.2021 Документи към процедура

Обявление, рег. № 32-71366/02.03.2021 г. за приключване на договор, рег. № 32-21138/22.01.2018 г., обособена позиция № 1

 
11.03.2021 ОБЯВЛЕНИЕ ПРИКЛЮЧВАНЕ

Обявление, рег. № 32-81494/11.03.2021 г.,  за приключване на договор, рег. № 32-37375/06.02.2018 г. по обособена позиция № 2

 
11.03.2021 ОБЯВЛЕНИЕ ПРИКЛЮЧВАНЕ

Обявление, рег. № 32-81492/11.03.2021 г.,  за приключване на договор, рег. № 32-37360/06.02.2018 г. по обособена позиция № 3