Публикувана на: 21.04.2021
С предмет
„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
21.04.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-129151 от 21.04.2021 г. 

 
01.06.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-171446 от 01.06.2021 г. 

 
01.06.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-171460 от 01.06.2021 г.