Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 05.08.2021
С предмет
Открита процедура „Абонаментна поддръжка и ремонт на система за пожароизвестяване в административната сграда на Митница Аерогара София”


Номер в АМ: 00334-2017-0040


Документи, свързани с процедурата
05.08.2021 Документи към процедура

Обявлени еза приключване на договор