Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 07.02.2023
С предмет
Доставка на природен газ за обект МБ Добрич


Номер в АМ: 00334-2017-0041


Документи, свързани с процедурата
07.02.2023 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор рег. № 32-35168/02.02.2018 г.