Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 21.03.2023
С предмет
Доставка на природен газ за обект МБ Ботевград


Номер в АМ: 00334-2017-0042


Документи, свързани с процедурата
21.03.2023 Документи към процедура

Обявление, рег. № 32-108641/21.03.2023 г. за приключване на договор, рег. № 32-21146/22.01.2018 г.