Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 25.08.2023
С предмет
„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за следните обекти на Агенция „Митници“: 1. СБ Суходол - гр. София, ул. „Траян Танев“ № 95; 2. Национален учебен център - гр. София, бул. Брюксел № 1"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
25.08.2023 Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор с рег. № 32 -530434 от 25.08.2023 г.