Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 28.11.2018
С предмет
Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за ГКПП Дунав мост, Зона Запад"


Номер в АМ: Р - 831

Останалите документи към процедурата, публикувани до 31.12.2017 г., са достъпни за преглед в раздел "Процедури до 31.12.2017 г."Документи, свързани с процедурата
28.11.2018 Решение

Решение N 8374923/ 28.11.2018г.

 
25.08.2023 Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор с рег. №32-530446 от 25.08.2023 г.