Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 22.03.2019
С предмет
"Денонощна охрана на обекти на Централно митническо управление в Агенция „Митници"


Номер в АМ: Р-124

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес : https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2016Документи, свързани с процедурата
22.03.2019 Обявление за изменение

Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение с Рег. № 32-83448 от 19.03.2019 г.

 
22.03.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с Рег. № 32-79837/15.03.2019 г. към Договор с Рег. № 32-258396 от 15.09.2016 г.

 
30.08.2019 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-252569/30.08.2019 г.