Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 07.01.2019
С предмет
„Предоставяне на услуги по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на гранично - контролно пропускателните пунктове на Република България".


Номер в АМ: Р-158

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2016Документи, свързани с процедурата
07.01.2019 Обявление за приключване на договор

Обявление с Рег. № 32-8551 от 07.01.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка