Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 04.01.2019
С предмет
Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Агенция „Митници" по Рамково споразумение СПОР - 12/05.06.2017 г.


Номер в АМ: 2/МП

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2017Документи, свързани с процедурата
04.01.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с Рег. № 32-378038 от 31.12.2018 г. към договор с Рег. № 32-236202 от 24.08.2017 г.

 
05.06.2019 Документи към процедура

Допълнително споразумение, рег. № 32-159281/31.05.2019 г., към договор, рег.  № 32-236202 от 24.08.2017 г. за „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания до други дестинации за нуждине на Агенция "Митници". 

 
06.02.2020 Обявление приключване договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, рег. № 32-41618/06.02.2020 г.