Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 10.01.2019
С предмет
„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”


Номер в АМ: Р-208

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2016Документи, свързани с процедурата
10.01.2019 Обявление за приключил договор

Обявление за приключил договор с Рег. № 32-11315 /10.01.2019 г.

 
10.01.2019 Обявление за приключил договор

Обявление за приключил договор с Рег. № 32-11308 от 10.01.2019 г.

 
10.01.2019 Обявление за приключил договор

Обявление за приключил договор с Рег. № 32-11306 от 10.01.2019 г.

 
10.01.2019 Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключил договор с Рег.№ 32-11303 от 10.01.2019 г.

 
10.01.2019 Обявление за приключил договор

Обявление за приключил договор с Рег.№ 32-11302 от 10.01.2019 г.

 
10.01.2019 Обявление за приключил договор

Обявление за приключил договор с Рег.№ 32-11295 от 10.01.2019 г.

 
10.01.2019 Обявление за приключил договор

Обявление за приключил договор с Рег. № 32-11294 от 10.01.2019 г.

 
10.01.2019 Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключил договор с Рег.№ 32-11278 от 10.01.2019 г.

 
10.01.2019 Обявление за приключил договор

Обявление за приключил договор с Рег.№ 32-11490 от 10.01.2019 г.