Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 06.08.2019
С предмет
„Извънгаранционно пълно сервизно обслужване на мобилни рентгенови системи за проверка на пътни превозни средства и товари модел MT1213DE, доставени по договор ICB № I-2/G/X-RAYS - Large /2011 г., разположени на МП Капитан Андреево и на МП Калотина"


Номер в АМ: 32-228922


Документи, свързани с процедурата
06.08.2019 Документи към процедура

Обявление с рег. № 32-228922/06.08.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка