Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 05.03.2019
С предмет
„Денонощна физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Столична"


Номер в АМ: Р-366

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2016Документи, свързани с процедурата
05.03.2019 Обявление

Обявление с Рег. № 32-32718 от 28.02.2019 г. - за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

 
05.03.2019 Обявление

Обявление с Рег. № 32-62512 от 28.02.2019 г.- за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

 
05.03.2019 Обявление

Обявление с Рег. № 32-62632 от 28.02.2019 г. - за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

 
05.03.2019 Обявление

Обявление с Рег. № 32-62652 от 28.02.2019 г. - за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

 
05.03.2019 Обявление

Обявление с Рег. № 32-62672 от 28.09.2019 г. - за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

 
05.03.2019 Обявление

Обявление с Рег. № 32-62685 от 28.02.2019 г. - за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

 
05.03.2019 Обявление

Обявление с Рег. № 32-62756 от 28.02.2019 г.- за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

 
05.03.2019 Обявление

Обявление с Рег. № 32-62768 от 28.02.2019 г. - за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

 
20.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 4 с рег. № 32-306379/20.10.2020 г.

 
20.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 5 с рег. № 32-306355/20.10.2020 г.

 
20.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 8 с рег. № 32-306343/20.10.2020 г.

 
20.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 7 с рег. № 32-306359/20.10.2020 г.

 
20.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 6 с рег. № 32-306344/20.10.2020 г.

 
20.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 1 с рег. № 32-306356/20.10.2020 г.

 
20.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 2 с рег. № 32-306340/20.10.2020 г.

 
20.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 3 с рег. № 32-306363/20.10.2020 г.