Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 18.02.2019
С предмет
„Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Бургас"


Номер в АМ: Р-390

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2016Документи, свързани с процедурата
18.02.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с Рег. № 32-49351 от 15.02.2019 г., към Договор с Рег. № 32-35812 от 09.02.2017 г., по обособена позиция № 2

 
18.02.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с Рег. № 32-49334 от 15.02.2019 г., към Договор с Рег. № 32-35830 от 09.02.2017 г., по Обособена позиция № 3

 
18.02.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с Рег. № 32-49360 от 15.02.2019 г., към Договор с Рег. № 32-35855 от 09.02.2017 г., по Обособена позиция № 4

 
17.07.2019 Документи към процедура

Обявление с рег. № 32-208926 от 17.07.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка

 
17.07.2019 Документи към процедура

Обявление с рег. № 32-208938 от 17.07.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка

 
17.07.2019 Документи към процедура

Обявление с рег. № 32-208946 от 17.07.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка