Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 10.04.2019
С предмет
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти"


Номер в АМ: Р-486

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес : https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2016Документи, свързани с процедурата
10.04.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с Рег. № 32-105849 от 09.04.2019 г., към Договор с Рег. № 32-98140 от 10.04.2017 г.

 
10.04.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с Рег. № 32-105863 от 09.04.2019 г., към Договор с Рег. № 32-98164 от 10.04.2017 г.

 
10.04.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с Рег. № 32-105873 от 09.04.2019 г., към Договор с Рег. № 32-98191 от 10.04.2017 г.

 
11.07.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение № 32-198587 от 08.07.2019 г. към Договор за възлагане на обществена поръчка с рег. № 32-98140 от 10.04.2017 г.

 
11.07.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение № 32-198599 от 08.07.2019 г. към Договор за възлагане на обществена поръчка с рег. № 32-98164 от 10.04.2017 г.

 
11.07.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение № 32-198601 от 08.07.2019 г. към Договор за възлагане на обществена поръчка с рег. № 32-98191 от 10.04.2017 г.

 
20.09.2019 Обявление

Обявление № 32-273177/20.09.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка

 
20.09.2019 Обявление

Обявление № 32-273172/20.09.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка

 
20.09.2019 Обявление

Обявление № 32-273166/20.09.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка

 
20.09.2019 .