Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 28.12.2018
С предмет
„Развитие на институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: внасяне, изнасяне, транзит, митническо задължение, управление на обезпечения и обмен на информация с общностния домейн (REX, BTI, SURVEILLANCE3, CDMS), и въвеждане на институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на системи и модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси"


Номер в АМ: Р-607

Документите към процедурата, публикувани до 31.12.2017 г. са достъпни на адрес https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2016Документи, свързани с процедурата
28.12.2018 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-377343/28.12.2018 г.