Публикувана на: 14.03.2019
С предмет
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на огради за отделяне на „входящ" и „изходящ" трафик на ГКПП „Дунав мост" - Русе с вградени в тях портали - за товарни автомобили и за пешеходци"


Номер в АМ: Р-626

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес: https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2017Документи, свързани с процедурата
14.03.2019 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор заобществена поръчка с рег. № 32-76595 от14.03.2019 г.