Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 07.12.2018
С предмет
Публично състезание с предмет : "Доставка на пломби и ролков удължител за нуждите на Агенция "Митници"


Номер в АМ: Р-659

Документите към процедурата, публикувани преди 31.12.2017 г. са достъпни на адрес https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-do-31122017/procedures-do-31122017/procedures-2016Документи, свързани с процедурата
07.12.2018 Допълнително споразумение с Рег. № 32-340686/23.11.2018 г.

Допълнително споразумение № 32-340686/23.11.2018 г.

 
07.12.2018 Обявление за изменение № 32-357088/06.12.2018 г.

Обявление за изменение № 32-357088/06.12.2018 г.

 
10.06.2019 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-168657 от 10.06.2019 г.