Митнически валутни курсове

Разпоредби от 01.05.2016 г.

Когато елементите, използвани за определяне на митническата стойност на стоките, са изразени във валута, различна от българския лев, обменният курс, който се използва, е обменният курс, публикуван от Българската народна банка, в предпоследната сряда на всеки месец. Когато на посочения ден не е публикуван обменен курс, се прилага последният публикуван курс.

Обменният курс се прилага за период от един месец, считано от първия ден на следващия месец.

Когато не е публикуван обменен курс, курсът, който се използва за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките, трябва да отразява възможно най-точно стойността в български лева.

Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките са регламентирани в чл. 53, параграф 1, буква „а" от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза и чл. 146 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.01.2022 г. до 31.01.2022 г.

               

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

       

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,24117

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,02685

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,34062

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,87484

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,71647

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,74893

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,63015

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,30369

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,21863

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,60056

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,30697

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,21459

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,46703

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,29001

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,33231

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,51521

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,4528

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8,33332

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,10742

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,94391

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,17298

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,44506

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,22243

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,95093

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,34401

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,9006

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,26821

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,12937

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,38988

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,73067

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,08858

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,26012

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,15314

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,37676

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,85739

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,71003

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,75508

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,63004

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,32588

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,219

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,60375

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,36241

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,21349

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,64323

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,32754

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,30563

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,50703

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,46239

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8,34901

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,13582

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,97768

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,21014

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,43466

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,19967

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,95173

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,38286

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,94992

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,273

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,29046

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,64908

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,72838

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,11649

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.11.2021 г. до 30.11.2021 г.

         

 

   

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

       

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1.25955

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3.01686

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1.36304

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1.82124

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2.63227

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7.66421

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2.62866

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2.31451

 

ХОНКОНГСКИ ДОЛАР

HKD

10

2.16413

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2.60458

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5.40897

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1.19228

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5.23551

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2.24786

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1.30389

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1.47299

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1.43357

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8.32927

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4.04356

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2.00732

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1.20589

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3.31654

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4.26571

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3.95221

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2.3703

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1.9529

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1.25141

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5.04418

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1.81396

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1.68272

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1.16206

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.10.2021 г. до 31.10.2021 г.

               

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

       

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,2073

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,13018

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,30432

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,80344

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,57532

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,70012

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,63022

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,27806

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,14012

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,60864

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,51513

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,17059

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,19284

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,26135

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,2842

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,52394

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,40824

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8,29051

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,9819

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,92072

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,17066

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,32483

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,22782

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,95141

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,2747

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,92195

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,23272

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

4,98873

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,92529

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,66624

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,12129

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.09.2021 г. до 30.09.2021 г.

               

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

       

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,20954

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,159

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,32213

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,82345

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,57427

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,6859

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62993

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,29603

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,14222

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,60941

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,5798

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,15921

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,1605

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,24687

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,31794

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,52004

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,42558

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8,35189

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,9367

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,87664

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,15184

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,30656

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,28591

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,97091

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,26504

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,91311

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,22684

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,01238

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,96803

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,66837

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,12175

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,21563

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,16826

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,30982

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,80294

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,56667

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,61171

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62933

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,26466

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,1371

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,59821

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,42984

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,14244

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,04665

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,22786

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,32151

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,50878

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,43858

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8,22676

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,9254

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,84847

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,15022

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,29286

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,25301

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,97083

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,2347

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,9091

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,2145

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,05448

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,93526

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,66143

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,13177

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.07.2021 г. до 31.07.2021 г.

               

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

       

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,24085

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,3036

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,33349

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,78403

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,52714

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,69769

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,63015

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,28926

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,10742

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,60746

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,59864

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,13281

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,02745

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,2063

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,33595

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,47677

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,44027

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8,0731

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,93258

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,92266

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,15422

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,35949

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,32447

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,97018

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,25592

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,93096

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,21752

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,14882

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,89273

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,63654

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,15465

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

               

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

       

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,24062

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,03135

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,32626

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,77674

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,48852

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,6865

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,63022

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,26808

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,0627

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,6043

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,57455

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,11431

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,90946

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,18947

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,30476

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,46724

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,41737

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8,05021

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,8704

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,93535

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,15178

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,34725

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,32821

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,96897

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,17282

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,9244

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,20248

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,0949

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,90052

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,60156

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,14078

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

               

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

       

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,25745

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

2,92487

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,29209

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,77383

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,50712

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,55351

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,63008

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,26763

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,09833

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,58195

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,39837

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,11986

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,00225

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,15886

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,29869

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,5068

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,455

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8,18161

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,95269

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,94759

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,16934

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,3636

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,29277

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,97042

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,12397

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,92668

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,22461

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,19256

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

1,99257

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,62891

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,14076

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,25923

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

2,99707

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,31405

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,7671

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,53566

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,46329

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,63022

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,26763

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,12907

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,58264

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,35947

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,14497

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,02552

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,27797

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,30302

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,52086

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,46163

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

7,9753

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,00432

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,92573

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,153

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,40334

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,22608

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,00129

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,16829

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,92437

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,22877

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,33534

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

2,08047

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,65398

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,11604

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

       

 

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

 

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,25591

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,01961

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,27799

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,80995

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,51114

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,55643

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62993

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,24911

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,09195

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,58349

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,44754

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,15324

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,97945

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,22775

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,25535

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,52871

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,46529

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

7,98833

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,01591

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,91536

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,16516

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,34713

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,34513

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,01196

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,19627

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,94779

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,22026

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,40763

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

2,31876

 

ЩАТСКИ ДОЛАР