Z6_HQ8A1O82KOG100A9KVEJM33MB7
Z7_HQ8A1O82KOG100A9KVEJM33M70

Митнически валутни курсове

 

Когато елементите, използвани за определяне на митническата стойност на стоките, са изразени във валута, различна от българския лев, обменният курс, който се използва, е обменният курс, публикуван от Българската народна банка, в предпоследната сряда на всеки месец. Когато на посочения ден не е публикуван обменен курс, се прилага последният публикуван курс.

Обменният курс се прилага за период от един месец, считано от първия ден на следващия месец.

Когато не е публикуван обменен курс, курсът, който се използва за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките, трябва да отразява възможно най-точно стойността в български лева.

Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките са регламентирани в чл. 53, параграф 1, буква „а" от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза и чл. 146 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.12.2023 г. до 31.12.2023 г.

       

 

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

 

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,17693

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,66247

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,30746

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

2,02887

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,50699

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,9895

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62362

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,24731

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,29933

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,13881

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,1489

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,81281

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,15156

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,27084

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,20544

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,37919

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

10

1,04355

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,83181

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,67136

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,08266

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,22223

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,48328

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,93464

 

РУСКА РУБЛА

RUB

 

 

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,71715

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,33759

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,09609

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

6,21795

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,79253

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,63425

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.11.2023 г. до 30.11.2023 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,17921

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,66982

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,35586

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

2,0605

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,5309

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,92476

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,6214

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,2582

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,36534

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,09158

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,17481

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,60033

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,2237

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,33686

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,23708

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,36941

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

10

1,02805

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,90183

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,68679

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,09148

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,2644

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,40403

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,93369

 

РУСКА РУБЛА

RUB

 

 

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,69127

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,35193

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,10407

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

6,60932

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,85124

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,83239

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.10.2023 г. до 31.10.2023 г.

               

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

       

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,1855

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,76251

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,36143

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

2,03711

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,50558

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,01964

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62429

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,26029

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,33618

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,09729

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,18999

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,79911

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,19973

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,34606

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,23568

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,37697

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

10

1,07294

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,90043

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,70339

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,08984

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,22197

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,21488

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,93401

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,64628

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,34136

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,0681

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

6,75965

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,82754

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,70192

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.09.2023 г. до 30.09.2023 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,16142

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,66906

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,33349

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

2,05358

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,48214

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,10472

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62418

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,28343

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,30869

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,10221

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,18363

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,78011

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,18955

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,36676

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,24353

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,35047

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

10

1,07194

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,88733

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,68999

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,07322

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,18793

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,36832

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,95853

 

РУСКА РУБЛА

RUB

 

 

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,64271

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,33258

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,1556

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

6,65067

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,81012

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,67768

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.08.2023 г. до 31.08.2023 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,17949

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,62218

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,32195

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

2,0314

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,41419

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,17415

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62503

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,2502

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,23238

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,21555

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,16207

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,86102

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,12337

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,33504

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,24766

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,37703

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

10

1,03968

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,83677

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,73605

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,08966

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,19205

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,39433

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,95597

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,70428

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,31484

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,10274

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

6,47131

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,74285

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,72692

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.07.2023 г. до 31.07.2023 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,21074

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,74157

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,35492

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,99513

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,4909

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,23057

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62602

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,27878

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,28725

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,28746

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,19763

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,96353

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,18342

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,31883

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,26272

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,38331

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

10

1,0437

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,85484

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,66496

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,10518

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,21963

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,41218

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,94122

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,66364

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,33249

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,13935

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

7,60009

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,79056

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,74101

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.06.2023 г. до 30.06.2023 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,20122

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,6456

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,34228

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

2,01258

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,57214

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,25907

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62616

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,24826

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,31514

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,19546

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,2191

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,91958

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,19098

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,29268

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,31088

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,37468

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

10

1,0122

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,97042

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,65861

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,13408

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,25689

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,34455

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,93369

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,70824

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,34634

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,2246

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

9,13969

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,81448

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,40665

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.05.2023 г. до 31.05.2023 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,19982

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,56623

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,33068

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,99006

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,59373

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,33154

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62478

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,21981

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,2791

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,19684

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,19329

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,88872

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,1756

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,30825

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,32833

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,34065

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,87509

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,02732

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,69578

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,10699

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,16944

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,22992

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,96551

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,7299

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,33823

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,18678

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

9,222

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,78892

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,78855

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,21239

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,45047

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,32312

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,96368

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,63454

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,24479

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62626

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,22443

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,31087

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,03366

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,18787

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,98847

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,19559

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,30476

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,36647

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,39063

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,77739

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,07066

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,72594

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,1265

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,33287

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,176

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,97405

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,75356

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,35906

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,27178

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

9,52419

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,81347

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,85161

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г.

               

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

       

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,25947

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,50131

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,36238

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,97858

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,67084

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,2643

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62475

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,20189

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,32884

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,13908

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,19838

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,18375

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,20645

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,27084

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,36724

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,4231

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,79227

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,16134

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,79117

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,14624

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,31076

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,10889

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,99084

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,75568

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,36915

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,31895

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

9,69783

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,82788

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,01396

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.02.2023 г. до 28.02.2023 г.

               

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

       

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,26895

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,53984

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,34838

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,97439

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,67215

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,16494

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62884

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,23447

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,30602

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

4,93709

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,19937

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,35492

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,21895

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,26591

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,39912

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,46267

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,67308

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,18324

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,83555

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,17235

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,30544

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,16285

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,96013

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,75042

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,36963

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,48882

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

9,60124

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,80444

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,06318

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.01.2023 г. до 31.01.2023 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,23326

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,56169

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,35118

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,98844

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,63521

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

8,07594

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62951

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,23138

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,35921

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,59329

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

4,85402

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,18008

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,2876

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,21978

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,28588

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,39413

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,43009

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО