Кой може да бъде декларатор при подаване на МД по колона Н7?

Jun 22, 2021