Подлежат ли на оформяне пратки (до 150 EUR) изпратени преди 1 юли 2021 г. и въведени на територията на Съюза след 01 юли 2021 г.?

Jun 22, 2021