Може ли да се използва Generic тарифен код в МД по колона Н7?

Jun 22, 2021