Опростени процедури за деклариране
Законодателство
Download Icon
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1192/2008 НА КОМИСИЯТА от 17 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността
19 Feb 2018

Download Icon
Конвенцията за централизираното митническо оформяне
19 Feb 2018

Download Icon
Насоки на ЕК за Единно разрешение за опростени процедури за деклариране (TAXUD/1284/2005, Rev.3)
19 Feb 2018

Формуляр на заявление за използване на опростявания при деклариране
Download Icon
Основен и допълнителни формуляри за внос и износ на искането за разрешение за използване на опростени процедури и обяснителни бележки за тяхното попълване.
19 Feb 2018

Download Icon
Единен формат за подаване в електронна форма на данните от искането за използване на опростени процедури, облекчената декларация при внасяне и допълнителната декларация при внасяне
19 Feb 2018

Полезна информация
Download Icon
Лица за контакт по въпросите, свързани с Единните разрешения за опростени процедури за деклариране
19 Feb 2018

Връзки към сайта на ЕК
Download Icon
Насоки на ЕК за Единно разрешение за опростени процедури за деклариране (TAXUD/1284/2005, Rev. 5 final) английска версия
19 Feb 2018