Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3690
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA36P4
Опростени процедури за деклариране
Законодателство
Download Icon
Конвенцията за централизираното митническо оформяне
19 Feb 2018

Download Icon
„ОПРОСТЯВАНИЯ — дял V от МКС/ „Насоки за държавите членки и търговците“,
19 Feb 2018

Формуляр на заявление за използване на опростявания при деклариране
Download Icon
Основен и допълнителни формуляри за внос и износ на искането за разрешение за използване на опростени процедури и обяснителни бележки за тяхното попълване.
19 Feb 2018

Download Icon
Единен формат за подаване в електронна форма на данните от искането за използване на опростени процедури, облекчената декларация при внасяне и допълнителната декларация при внасяне
19 Feb 2018

Полезна информация
Download Icon
Лица за контакт по въпросите, свързани с Единните разрешения за опростени процедури за деклариране
19 Feb 2018

Връзки към сайта на ЕК
Download Icon
Насоки на ЕК за Единно разрешение за опростени процедури за деклариране (TAXUD/1284/2005, Rev. 5 final) английска версия
19 Feb 2018