Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3690
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA36P4
Електронна търговия Брекзит Митнически режими и процедури Номенклатури и тарифно класиране Правила за произход на стоките Митническа стойност Забрани и ограничения Митническо задължение Тарифни квоти Суспендиране на митата Митнически освобождавания Одобрени икономически оператори Опростени процедури за деклариране

Опростени процедури за деклариране

Законодателство

Формуляр на заявление за използване на опростявания при деклариране

Полезна информация

Връзки към сайта на ЕК