Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3690
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA36P4
Опростени процедури за деклариране
[Plugin:NotEquals text1="" text2="[Plugin:GenerateFileLinksFromContentLinks text='plain-procedures-declaration' currentLibrary='agency' libraryName='agency' libraryNameEN='agencyEN' richTextName='Article_summary' fileElementName='Attachment' stagingContext='customs' prodContext='[Element key='prodContext' type='sitearea' context='selected' name='agency/site' rootPage='[Element key='rootPage' type='sitearea' context='selected' name='agency/site' rootPageEN='[Element key='rootPageEN' type='sitearea' context='selected' name='agency/site' rootSiteArea='site"] [/Plugin:NotEquals]
Законодателство
Download Icon
Конвенцията за централизираното митническо оформяне
19 Feb 2018

Download Icon
„ОПРОСТЯВАНИЯ — дял V от МКС/ „Насоки за държавите членки и търговците“,
19 Feb 2018

Формуляр на заявление за използване на опростявания при деклариране
Download Icon
Основен и допълнителни формуляри за внос и износ на искането за разрешение за използване на опростени процедури и обяснителни бележки за тяхното попълване.
19 Feb 2018

Download Icon
Единен формат за подаване в електронна форма на данните от искането за използване на опростени процедури, облекчената декларация при внасяне и допълнителната декларация при внасяне
19 Feb 2018

Полезна информация
Download Icon
Лица за контакт по въпросите, свързани с Единните разрешения за опростени процедури за деклариране
19 Feb 2018

Връзки към сайта на ЕК
Download Icon
Насоки на ЕК за Единно разрешение за опростени процедури за деклариране (TAXUD/1284/2005, Rev. 5 final) английска версия
19 Feb 2018