Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Забрани и ограничения

Страницата е в процес на разработка. Възможно е някои от подкатегориите да не представят пълната информация. За справки можете да посетите предишната версия на официалната интернет страница на Агенция "Митници" (достъпна от първа страница, бутон "Към стария сайт") в секция: Полезна информация » Информация за бизнеса » Друга полезна информация » Забрани и ограничения при внос и износ

 

Трябва да имате предвид, че  описаните забрани или ограничения са определени в законодателството на Европейския съюз или в националното законодателство.
Посочените нормативни документи регулярно се променят.
Съветваме да се обръщате към съответния компетентен орган за по-детайлна информация относно приложимите мерки.

 

Зареждане ...