Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGA64
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGAM0
Електронна търговия Брекзит Митнически режими и процедури Номенклатури и тарифно класиране Правила за произход на стоките Митническа стойност Забрани и ограничения Митническо задължение Тарифни квоти Суспендиране на митата Митнически освобождавания Одобрени икономически оператори Опростени процедури за деклариране

Забрани и ограничения

Информацията в тази секция е насочена основно към нуждите и въпросите на бизнеса.

 

Информация за забраните и ограниченията при пътуването на физически лица или при изпращането/получаването на пощенски пратки от физически лица са публикувани в рубриката ни Информация за граждани.

 

Трябва да имате предвид, че  описаните забрани или ограничения са определени в законодателството на Европейския съюз или в националното законодателство.
Посочените нормативни документи регулярно се променят.
Съветваме да се обръщате към съответния компетентен орган за по-детайлна информация относно приложимите мерки.

 

Зареждане ...