Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3ID7
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3I30
Суспендиране на митата
Download Icon
Формуляр на искане за суспендиране на митата на български език
Дата на публикуване: 08.02.2018 17:07
Последна актуализация: 21.11.2022 03:50
Download Icon
Формуляр на искане за суспендиране на митата на английски език
Дата на публикуване: 08.02.2018 17:07
Последна актуализация: 21.11.2022 00:57
Download Icon
Декларация за отсъствие на изключително търговско споразумение на български език
Дата на публикуване: 08.02.2018 17:17
Последна актуализация: 21.11.2022 00:49
Download Icon
Декларация за отсъствие на изключително търговско споразумение на английски език
Дата на публикуване: 08.02.2018 17:17
Последна актуализация: 21.11.2022 01:50
Download Icon
Формуляр на възражение срещу искане за суспендиране на митата на български език
Дата на публикуване: 08.02.2018 17:17
Последна актуализация: 21.11.2022 02:17
Download Icon
Формуляр на възражение срещу искане за суспендиране на митата на английски език
Дата на публикуване: 08.02.2018 17:18
Последна актуализация: 21.11.2022 03:02
Download Icon
Съобщение на Европейската комисия във връзка с автономните мерки за суспендиране на митата от 13.12.2011 г.
Дата на публикуване: 08.02.2018 17:21
Последна актуализация: 20.11.2022 19:24
Download Icon
Най-често задавани въпроси за суспендиране на митата
Дата на публикуване: 12.02.2019 16:14
Последна актуализация: 20.11.2022 19:25
Download Icon
Автономни тарифни квоти в ЕС от 1 януари 2023 г.
Дата на публикуване: 02.02.2021 15:57
Последна актуализация: 31.03.2023 12:37
Download Icon
Автономни мерки за суспендиране на митата в ЕС от 1 януари 2023 г.
Дата на публикуване: 02.02.2021 15:58
Последна актуализация: 31.03.2023 12:36
Download Icon
Искания за автономно суспендиране на митата в ЕС от 1 Юли 2023г.
Дата на публикуване: 21.10.2022 11:35
Последна актуализация: 21.11.2022 01:14
Download Icon
Искания за автономни тарифни квоти в ЕС от 1 Юли 2023г.
Дата на публикуване: 21.10.2022 11:37
Последна актуализация: 21.11.2022 02:09
Download Icon
Искания за автономно суспендиране на митата в ЕС от 1 Януари 2024 г
Дата на публикуване: 12.04.2023 16:44
Последна актуализация: 12.04.2023 16:44
Download Icon
Искания за автономни тарифни квоти в ЕС от 1 Януари 2024 г.
Дата на публикуване: 12.04.2023 16:44
Последна актуализация: 12.04.2023 16:44
Дата на публикуване: 16.01.2018 15:35
Последна актуализация: 18.11.2022 01:40