Суспендиране на митата
Download Icon
Формуляр на искане за суспендиране на митата на български език
Download Icon
Формуляр на искане за суспендиране на митата на английски език
Download Icon
Декларация за отсъствие на изключително търговско споразумение на български език
Download Icon
Декларация за отсъствие на изключително търговско споразумение на английски език
Download Icon
Формуляр на възражение срещу искане за суспендиране на митата на български език
Download Icon
Формуляр на възражение срещу искане за суспендиране на митата на английски език
Download Icon
Комуникация на Европейската комисията във връзка с автономните мерки за суспендиране на митата от 13.12.2011г.
Download Icon
Най-често задавани въпроси за суспендиране на митата
Download Icon
Автономни тарифни квоти в ЕС от 1 януари 2022 г.
Download Icon
Автономни мерки за суспендиране на митата в ЕС от 1 януари 2022 г.
Download Icon
Искания за автономно суспендиране на митата в ЕС от 1 Юли 2022 г.
Download Icon
Искания за автономни тарифни квоти в ЕС от 1 Юли 2022 г.
Download Icon
Искания за автономно суспендиране на митата в ЕС от 1 Януари 2023 г.
Download Icon
Искания за автономни тарифни квоти в ЕС от 1 Януари 2023 г.