Z6_PPGAHG800H9K60QLG543TN28J4
Z7_PPGAHG800H9K60QLG543TN28B0
Анализ на риска Защита на интелектуалната собственост Регулация в интернет Съобщения по АПК, ДОПК и ЗМ

Анализ на риска

ICS2 - Система за контрол на вноса 2

До 2024 г. предстои въвеждането на ниво ЕС на Система за контрол на вноса 2 (ICS2). ICS2 представлява широкомащабна система за предварителна информация за товарите, при която митническите администрации ще получават информация за товара преди пристигането му. По този начин митниците ще могат да управляват по-добре риска като селектират предварително кои товари следва да бъдат проверени щателно. В същото време тази система улеснява законната търговия, тъй като изрядните икономически оператори ще преминават по-бързо митнически контрол.
Новата система за предварителна информация за товари ICS2 на ЕС подкрепя прилагането на този нов регулаторен режим за митническа безопасност и сигурност, насочен към по-добра защита на единния пазар и гражданите на ЕС. Чрез този режим ще събират данни за всички стоки, влизащи в ЕС преди пристигането им. Икономическите оператори ще трябва да декларират данни за безопасност и сигурност в ICS2, чрез Обобщена декларация за въвеждане. Задължението за подаване на такива декларации няма да възникне едновременно за всички икономически оператори. Това ще зависи от вида на услугите, които те предоставят при международното движение на стоки и е свързано с трите дати на стартиране на ICS2:

 

  • 15 март 2021 г – за  пощенски и куриерски пратки, доставяни по въздух
  • 1 март 2023 г – всички авиотовари
  • 1 март 2024 г – сухопътен (шосеен и железопътен) и воден морски транспорт

Предварителната информация за товарите и анализът на риска ще позволят ранно идентифициране на заплахите и ще помогнат на митническите органи да се намесят в най-подходящия момент от веригата на доставки. ICS2 въвежда по-ефективни и ефикасни способности на ЕС за митническа сигурност и безопасност, които ще:
• увеличат  защитата на гражданите на ЕС и вътрешния пазар срещу заплахи за сигурността и безопасността;
• позволява на митническите органи на ЕС да идентифицират по-добре високорисковите пратки и да се намесят в най-подходящата за проверка точка от веригата на доставки;
• подкрепя пропорционалните и целенасочените митнически мерки на външните граници в сценарии за реагиране при кризи;
• улеснява на трансграничното освобождаване за законна търговия;
• опростява на обмена на информация между икономическите оператори и митническите органи на ЕС.
Поетапно промяната ще засегне всички икономически оператори, участващи в обработката, доставката и транспортирането на товари, експресни или пощенски пратки, като например:
•    Пощенски оператори в рамките на / извън ЕС
•    Експресни куриери
•    Въздушни товарни превозвачи
•    Логистични компании за спедиция на товари
•    Крайни получатели, установени в ЕС (за стоки, получени чрез морски транспорт)
•    Морски, железопътни и автомобилни превозвачи
•    Техни представители
Повече информация за ICS2 вижте на интернет страницата на Европейската комисия – Данъчен и митнически съюз – Митническа сигурност - ICS2

Информационен лист (на английски език)

 

 

Анализ на риска - какво представлява (инфографика - линк)

За да видите цялата инфографика, моля кликнете върху изображението

 

 

Външните сухопътни граници на ЕС през 2019 г. - инфографика

Дата на публикуване: 13.10.2020 11:03
Последна актуализация: 20.02.2023 10:21