Z6_HQ8A1O82KGMR50QSC389S63G47
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75FA0
Z7_HQ8A1O82KGMR50QSC389S63G24

Митническа лаборатория

Дирекция „Централната митническа лаборатория“ (ДЦМЛ) се създава и стартира официално дейността си през 1998 г.

ДЦМЛ е дирекция от специализираната администрация на Централно митническо управление на Агенция "Митници". Лабораторията е разположена в сградата на Агенция „Митници". Оборудвана е със съвременна аналитична апаратура за изследване на широк обхват от стоки - селскостопански и хранителни продукти, напитки, промишлени стоки, горива и химически вещества - в т.ч. забранени и контролирани вещества и прекурсори. В ДЦМЛ работят висококвалифицирани специалисти, които са обучавани в митнически лаборатории в Европа и САЩ.
В края на 1999 г. в специализираната администрация на ТД Митница Русе е създаден отдел Митническа лаборатория - Русе (МЛР). Лабораторията е специализирана в изследването на горива, разтворители, а в последните години разширява своята компетентност в охарактеризирането на тютюневи продукти и алкохоли за целите на акцизния и митнически контрол. 
През 2006 г. е създадена и третата Митническа лаборатория - Пловдив (МЛП) към ТД Митница Пловдив. Специализирана е предимно в изследване на хранителни продукти - пълно охарактеризиране за определяне на Мьорзинг код с цел облагане на стоките с допълнителни мита върху селскостопанските компоненти и акцизни стоки - етилов алкохол, спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия. 
Българските митнически лаборатории са част от Европейската митническа лабораторна мрежа (CLEN – Customs Laboratory European Network).


И трите лаборатории изследват, анализират и идентифицират стоки:

 

- За целите на митническия надзор и контрол; за нуждите на класирането на стоките в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз; за прилагането на мерките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;

 

- За целите на облагането с акциз.

 

- ДЦМЛ, МЛ Русе и МЛ Пловдив са акредитирани по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация".

 

 

 

 

 

 

Дата на публикуване: 07.02.2019 11:43
Последна актуализация: 18.11.2022 01:39