Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8VO5
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8V43
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8V41

Сертификати

Дирекция "Централна митническа лаборатория"- София

 

Сертификат за акредитация

 

Обхват на изпитванията 

 

Обхват на лабораторните дейности

 

Митническа лаборатория - Пловдив

 

Сертификат за акредитация

 

Обхват на изпитванията

 

Митническа лаборатория - Русе

 

Сертификат за акредитация

 

Заповед за акредитация 

 

Обхват на изпитванията

 

 

 

 

Дата на публикуване: 29.03.2022 13:37
Последна актуализация: 02.06.2023 18:23