Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8VI5
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8VA3
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8VQ0

Контакти

Дирекция "Централна митническа лаборатория"

 

Адрес: 1202 София, ул. "Г. С. Раковски" № 47
(Пресечката на ул. "Г. С. Раковски" и бул. "Сливница")

 

Работно време: 09,00 ч. ÷ 17,30 ч.

 

Телефон: (02)9859 4160, (02)9859 4151

 

Електронна поща: lab.ccl@customs.bg

 

Сметка: БНБ София - 1000

пл. „Княз Александър І" № 1
IBAN: BG58 BNBG 9661 3100 1222 01
BIC BNBGBGSD

 

Митническа лаборатория-Пловдив

 

Адрес: 4004 Пловдив, бул. "Кукленско шосе" №32

 

Работно време: 09,00 ч. ÷ 17,30 ч.

 

Телефон: (032) 606 233, (032) 606 203

 

Електронна поща: lab.plovdiv@customs.bg

 

Сметка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN;BG55UNCR70003124057225

BIC:UNCRBGSF

 

Митническа лаборатория-Русе

 

Адрес: 7005 Русе, ул. "Байкал" №10

 

Работно време: 09,00 ч. ÷ 17,30 ч.

 

Телефон: (082) 844 778 

 

Електронна поща: ruse.ml@customs.bg

 

Сметка: IBAN: BG32STSA93003104064601

 

 

 

 

 

 

 

Дата на публикуване: 29.03.2022 14:02
Последна актуализация: 27.03.2024 12:43