Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ2GI4
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75FA3
Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ2GA0

Галерия

 Вълноводисперсионен рентгено флуоресцентен спектрометър. Искров спектометър (анализ на метали и сплави)
Апаратура за изследване на минерални горива и торове Апаратура за изследване на минерални горива и торове
Апаратура за изследване на минерални горива и торове Апаратура за изследване на течни горива
Апаратура за изследване на течни горива Апаратура за изследване на течни горива
Апаратура за изследване на химикали и органични разтворители Апаратура за изследване на химикали и органични разтворители
Апаратура за изследване на химикали и органични разтворители Апаратура за анализ на полимерни и каучукови  материали
Апаратура за анализ на полимерни и каучукови  материали Апаратура за изследване на изделия от текстил и хартия
Апаратура за изследване на изделия от текстил и хартия Апаратура за анализ на документи и ценни книжа
 Лаборатория "Хранителни продукти" Лаборатория "Хранителни продукти"
 
Лаборатория "Хранителни продукти"  
Дата на публикуване: 02.11.2018 12:11
Последна актуализация: 08.04.2020 16:04