Политика

Политиката ПО КАЧЕСТВОТО на ЦЕНТРАЛНАТА МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ е НАСОЧЕНА КЪМ максимално ПОДПОМАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА приоритетите НА БЪЛГАРСКАТА МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ЕСТЕСТВОТО, ТАРИФНОТО КЛАСИРАНЕ, ПРОИЗХОДА И СТОЙНОСТТА/ЦЕННОСТТА НА СТОКИТЕ, БОРБАТА С НЕЗАКОННИЯ ТРАФИК НА СТОКИ и ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНГАЖИМЕНТИТЕ към Европейския съюз.

 
За реализирането на тази политика Централната митническа лаборатория е разработила и внедрила Система за управление в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2000 /сертификат URS-UKAS № 12614 то 29 ноември 2004 г./   

 

Лабораторията осъществява и координира сътрудничеството с митнически лаборатории на Европейския съюз и със специализираните органи на Световната митническа организация и Митническия съюз на ЕС. Лабораторията активно участва в работните органи на Европейския съюз по въпросите, свързани с нейната дейност.