Съобщение на ЕК относно готовността в края на преходния период между ЕС и Обединеното кралство

Jul 23, 2020