Практически примери за транзит във връзка с края на преходния период - български език

Dec 31, 2020