Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3E27
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3EA0
Устно деклариране Стоки в личния багаж Парични средства Акцизни стоки Храни Животни Културни ценности Лекарствени продукти Възстановяване на ДДС Вашите права в Шенген АТА-карнет

Информация за пътуващи

Тук можете да намерите информация за стоките, които можете да пренасяте в багажа си при пътуване, включително за лимити за акцизни стоки, лекарства и други.


Моля да имате предвид, че информацията се отнася до митническите ограничения, които действат предимно на територията на България, а в някои случай и в целия Европейски съюз.


Когато пътувате в чужбина ви съветваме да потърсите информация от приемащата страна. Възможно е държавата, която ще посетите, да има различни ограничения.

 

Полезна информация при пътуване в чужбина можeте да намерите и на интернет страницата на Министерство на външните работи

 

Полезна иформация за пътуване в ЕС и за приманаване през територията на България можeте да намерите на интернет страницата на Министерство на вътрешните работи - Главна дирекция "Гранична полиция"

 

Дата на публикуване: 02.01.2018 15:54
Последна актуализация: 13.04.2023 10:35