Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3UQ5
Z7_PPGAHG8009KI40QHSUDNO75F01
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3U63
Възстановяване на ДДС
Download Icon
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА