Храни

Стоки за лична консумация:


Храни
 

Правила за въвеждането с нетърговска цел в ЕС на продукти от животински произход за лична консумация, които са част от багажа на пътници или са изпратени като малки пратки за частни лица, или са поръчани от разстояние (напр. По пощата, по телефона или по интернет) и са доставени на потребиталия, в сила от 01.05.2009 г.
         

Законодателството на Европейския съюз обхваща:

 

  • Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 05.03.2009 относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004.

 

Компетентен орган - Българска агенция по безопасност на храните: http://www.babh.government.bg/

 

 

Растения и растителни продукти
 


Правила за въвеждането с нетърговска цел в Общността на продукти от растителен произход за лична консумация, които са част от багажа на пътниците или са изпратени като малки пратки за частни лица, или са поръчани от разстояние (напр. по пощата, по телефона или по интернет) и са доставени на потребителя


На национално ниво са приложими разпоредбите на:

 

  • Закон за защита на растенията

 

Компетентен орган - Българска агенция по безопасност на храните: http://www.babh.government.bg/

 


 

Download Icon
Правила за въвеждането с нетърговска цел в Европейския съюз на продукти от животински произход за лична консумация, които са част от багажа на пътници или са изпратени като малки пратки за частни лица, или са поръчани от разстояние (напр. по пощата, по телефона или по интернет) и са доставени на потребителя в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5 март 2009 година относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004
Download Icon
Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5.03.2009 г. относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на регламент (ЕО) № 136/2004
Download Icon
Правила за въвеждането с нетърговска цел в Европейския съюз на продукти от растителен произход за лична консумация, които са част от багажа на пътниците или са изпратени като малки пратки за частни лица, или са поръчани от разстояние (напр. по пощата, по телефона или по интернет) и са доставени на потребителя